Komunikaty:
 

1. Drużyna liczy 2 osoby (tylko pełnoletni członkowie koła PZW 112 „Pniówek”), z których każda łowi na 2 wędki metodą gruntową (włos). Dopuszcza się udział 3 osoby tzw. team runner. W wypadku rezygnacji z zawodów (podczas ich trwania - wypadek losowy) lub dyskwalifikacji jednego z zawodników, dopuszcza się łowienie drugiego zawodnika samotnie, lecz tylko na 2 wędki. O zaistniałej sytuacji losowej należy niezwłocznie poinformować sędziego. Nie ma możliwości zmiany zawodników w trakcie trwania zawodów oraz zastąpienia zawodnika przez team runner’a.
2. W związku z ograniczoną ilością miejsca na zbiorniku w zawodach wystartuje maksymalnie 8  drużyn, z których każda będzie miała wytyczony obszar do obławiania – patrz mapka (stanowiska 1,2 oraz 7,8 mogą umieszczać zestawy do ustawionych linii markerów, stanowisko 6 obławia obszar wody w granicach wyspy).
3. Zapisy na zawody / Termin wpłat startowego:
   a. Zapisy chętnych do startu drużyn trwają do 04.06.2017r. – dowolna ilość drużyn.
   b. Organizator zastrzega sobie rezerwacje 1 miejsca dla swojej drużyny.
   c. O wpisaniu na listę startową zadecyduje losowanie, które odbędzie się 06.06.2017
       godz. 17.00 na Rybaczówce przy zb. Kościelniok oraz wpłata opłaty startowej. Podczas losowania wskazana jest obecność osoby
       reprezentującej drużynę.
   d. Wylosowane drużyny mają czas na wpłatę całości startowego do 11.06.2017r.
   W przypadku braku wpłaty, prawo startu przejmuje kolejna wylosowana drużyna – czas na wpłatę do 15.06.2017r.

   e. W przypadku zapisania się tylko 7 drużyn, losowanie o którym mowa w ppkt c. zostaje odwołane. Czas na wpłatę startowego
       bez zmian - 11.06.2017r.
   O odwołaniu losowania drużyny zostaną poinformowane telefonicznie.

4. Opłata startowa wynosi 500zł od drużyny (+150zł team runner – posiłki, pamiątkowe gadżety) i jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i nie podlega zwrotowi w wypadku dyskwalifikacji, bądź rezygnacji przed lub w trakcie trwania zawodów (wypadek losowy).
W przypadku rezygnacji drużyny przed zawodami, winna ona znaleźć za siebie zastępstwo.
W celu dokonania wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z osobą wyznaczoną przez organizatora – 793 601 029. Pieniądze można wpłacić osobiście lub dla zainteresowanych zostanie podany numer konta do przelewu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodów losowych, po uprzednim zwrocie całości opłaty startowej.
5. Odbędą się dwa losowania, pierwsze losowanie kolejności losowania, drugie właściwe losowanie stanowisk. Wylosowane stanowisko nie podlega wymianie, losujemy tylko raz.
6. Podczas trwania zawodów, obowiązują zasady koleżeństwa i fair play. Za nie przestrzeganie regulaminu lub nieetyczne zachowanie grozi upomnienie (żółta kartka) lub dyskwalifikacja (decyzja Komisji Sędziowskiej lub druga żółta kartka).
7. Wszelkie spory zaistniałe nad wodą powinny być niezwłocznie zgłaszane do Komisji Sędziowskiej. Decyzja podjęta przez Komisję Sędziowską jest ostateczna.
8. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
9. Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz poruszania się samochodami na wyznaczonym przez organizatora terenie – za wyjątkiem organizatorów, gospodarza koła, członków zarządu koła PZW 112 „Pniówek” oraz w wypadku sytuacji losowych. W wypadku odwiedzin rodziny, znajomych zawodników, fakt ten należy zgłosić sędziemu. W piątek 25.08 wieczorem, będzie możliwość złożenia zamówienia na produkty ze sklepu, dostawa w sobotę 26.08 rano.
10. Na zawodach obowiązuje cisza nocna od 23.00 do 6.00.
11. Tylko członkowie drużyny mogą brać czynny udział w zawodach – wywozić/zarzucać/zwijać zestawy, holować ryby, nęcić i sondować łowisko.
12. W zawodach dopuszcza się uczestnictwo trzeciej osoby – tzw. team runner, który może pomagać w podbieraniu ryb, przygotowaniu zanęty do nęcenia, zestawów, obozowiska oraz innych nie wymienionych w punkcie 11 Regulaminu Zawodów. W trakcie trwania zawodów, dopuszcza się opuszczenie stanowiska przez 1 zawodnika, drugi natomiast w tym czasie zobowiązany jest do pozostania na stanowisku. W wypadku opuszczenia stanowiska przez 2 zawodników, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody – UWAGA ! Na stanowisku nie może pozostać sam team runner.
13. Na zawodach wymagane jest posiadanie dużej maty karpiowej (preferowane maty z bokami, kołyski, lub płaskie ale o wymiarach min. 110x80cm), odkażacza do ran, worków do przetrzymywania ryb (1 worek na 1 rybę), podbieraka karpiowego. Nie wolno przetrzymywać ryb w standardowych siatkach. Brak tych akcesoriów wiążę się z wykluczeniem z zawodów, bez możliwości odzyskania opłaty startowej.
14. Zgłoszenie złowienia ryby odbywać się będzie telefonicznie, dopiero po wyholowaniu ryby na brzeg. Ryby będą ważone na bieżąco, jednak worki są wymagane do przetrzymania ryb do czasu przybycia sędziego na stanowisko. Ryby po zważeniu  wracają do wody.
15. Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz pływania pontonami itp (także wpław). Dopuszcza się natomiast używania modeli zdalnie sterowanych, do wywożenia zanęt, zestawów oraz sondowania łowiska. Nęcenie i wywózka są dozwolone przez cały czas trwania zawodów, przy zachowaniu zasad koleżeństwa.
16. Drużyna może korzystać z 1 mikromarkera do oznaczania łowiska na dodatkowej wędce (ilość ograniczona z powodu wielkości zbiornika). Używanie innych typów markerków (np. bojka H) jest zabronione.
17. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt pochodzenia zwierzęcego.
18. Hol ryby jak i nęcenie możliwe są jedynie z wyznaczonego stanowiska w wyznaczonym obszarze łowiska. W przypadku zahaczenia ryby o zestawy drużyny sąsiadów, mogą wnieść oni (lecz nie muszą) protest. W przypadku protestu ryba nie zostanie zaliczona.
19. Ryba zacięta i holowana przed sygnałem kończącym zawody, jeżeli zostanie wyholowana na brzeg zostaje zaliczona. O zaistnieniu takiej sytuacji należy poinformować sędziego w trakcie holu i przed sygnałem kończącym zawody.
20. Każda z drużyn zobowiązana jest do pozostawienia po sobie porządku na stanowisku po zakończeniu zawodów.
21. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas trwania zawodów (każdy członek PZW jest ubezpieczony).
22. Organizator zapewnia 4 gorące posiłki (czwartek, piątek, sobota, niedziela).
23. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i filmów zrobionych w trakcie trwania zawodów na stronie internetowej koła PZW 112 „Pniówek” oraz przekazania ich ewentualnym sponsorom, patronom.
24. W wypadku wystąpienia burzy podczas trwania zawodów, zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
25. Klasyfikacja zawodów:
   a. Do klasyfikacji wliczają się trzy największe ryby (karpie, amury) złowione przez drużynę.
   b. O zajętym miejscu decyduje łączna suma kilogramów 3 największych ryb złowionych przez drużynę.
   c. W wypadku jednakowej wagi kilku drużyn, o zwycięstwie przesądzi większa złowiona ryba. Gdyby i ta była jednakowa, decyduje
       kolejność zgłoszenia telefonicznego (pierwsze) największej złowionej ryby.
26. Nagrody:
   a. I miejsce – Puchary + nagrody rzeczowe.
   b. II miejsce –Puchary + nagrody rzeczowe
   c. III miejsce – Puchary + nagrody rzeczowe.
   d. Największa złowiona ryba – Puchar + nagrody rzeczowe.
27. Wszelkie pozostałe informacje zostaną udzielone przed rozpoczęciem zawodów. Istnieje możliwość udzielenia innych dodatkowych informacji pod telefonem 793 601 029.
28. Zgłaszanie złowionych ryb, niezwłocznie po złowieniu, pod numerami telefonów: 793 601 029 oraz 663 903 056.
29. W sprawach nie ujętych w powyższym Regulaminie Zawodów, decyzje podejmuje Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.

REGULAMIN V PUCHAR SKLEPU ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKIEGO "SZOP" 24-27.08.2017 KOŚCIELNIOK
Plan V-go PUCHARU KARPIOWEGO SKLEPU WĘDKARSKIEGO „SZOP”

24.08.2017 (czwartek)

9.00 – zbiórka przy Rybaczówce, odprawa, losowanie stanowisk
9.30 – rozejście się na stanowiska, rozbijanie obozowiska, sondowanie, nęcenie
12.00 – PIERWSZY SYGNAŁ – rozpoczęcie zawodów
15.00 - posiłek

25.08.2017 (piątek)
14.00 – posiłek
18.00 - 20.00 – zamówienia na produkty ze sklepu

26.08.2017 (sobota)
8.00 - 9.00 – dostawa zamówień
14.00 – posiłek

27.08.2017 (niedziela)
14.00 – DRUGI SYGNAŁ – zakończenie zawodów
15.00 – posiłek, podsumowanie zawodów, uhonorowanie zwycięzców
MAPA V PUCHAR KARPIOWY SKLEPU ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKIEGO "SZOP"